home                                    

mail                                    

contacts                                    


ПОЗИТИВНІ РЕЦЕНЗІЇ НА КНИГИ ТА ЦИКЛ НАУКОВИХ ПРАЦЬ М.С. РЕГЕДИ, ПІДГОТОВЛЕНІ ВІДОМИМИ ВЧЕНИМИ УКРАЇНИ


 1.      Байдін В.Я. – завідувач кафедри екстремальної і військової медицини ЛДМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Невідкладна допомога при гострих отруєннях” (2001, 2003).
 2.      Бідюк М.М. – доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Запалення – типовий патологічний процес” (2005).
 3.      Боднар П.М. – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ендокринології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця – на книги “Невідкладні стани” (2003, 2004).
 4.      Братівник Г.В. – кандидат медичних наук, завідувач терапевтичним відділенням Львівського обласного кардіологічного центру – на книгу “Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб” (1999).
 5.      Вдовиченко В.І. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії №1 факультету післядипломної освіти ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книги “Невідкладна допомога в терапії” (2002), “Невідкладні стани” (2003, 2004).
 6.      Волошинський О.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри екстремальної військової медицини з курсом анестезіології і реаніматології Івано-Франківської медичної академії – на книги ”Невідкладні стани” (2001, 2003, 2004).
 7.      Гнатейко О.З. – доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АНВШ України, директор Львівського НДІ спадкової патології АМН України, завідувач кафедри пропедевтики дитячих хвороб з курсом медичної генетики ЛНМУ ім. Данила Галицького на книги – “Невідкладні стани” (2001, 2003, 2004).
 8.      Дутка Р.Я. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Клінічна алергологія” (2004).
 9.      Запорожан В.М. - доктор медичних наук, професор, академік АМН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, ректор ОДМУ – на цикл наукових праць “Легеневі та алергічні захворювання і невідкладні стани” (2006).
 10.      Зербіно Д.Д. - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АМН України, член-кореспондент НАН України, директор інституту клінічної патології ЛНМУ ім. Данила Галицького – на цикл наукових праць “Легеневі та алергічні захворювання і невідкладні стани” (2006).
 11.      Зимомрі М. – доктор філологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка – на книгу “Іван Франко: системність світоглядних засад” (2006).
 12.      Зозуля І.С. - доктор медичних наук, професор, академік АНВШ України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри швидкої та невідкладної медичної допомоги Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України - на книги “Невідкладні стани” (2001, 2003, 2004), “Невідкладна допомога в терапії” (2002).
 13.      ІвасівкаС.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної бальнеології Інституту Фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України – на книгу “Вибрані питання патологічної фізіології”: Книга в трьох частинах, Ч. 1. Нозологія (2007).
 14.      Кресюн В.Й. - доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології, перший проректор ОДМУ – на книги “Тлумачний словник поширених медичних термінів” (2004), “Бронхіти” (2005), “Пневмонія” (2005), “Основні та додаткові методи обстеження в клініці внутрішніх хвороб” (2005), “Легеневе серце” (2005), “Бронхоектатична хвороба” (2005), “Хронічні обструктивні захворювання легень” (2005).
 15.      Ладний О.Я. - доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книги “Плеврити” (2004), “Легеневе серце” (2005), “Бронхоектатична хвороба” (2005), “Інфекційні деструкції легень” (2005).
 16.      Макаров А.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пульмонології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика – на книгу “Пульмонологія” (2000).
 17.      Манастирський Р.Я. – кандидат медичних наук, доцент, Заслужений лікар України – на книги “Пульмонологія” (1998), “Невідкладна допомога в кардіології” (2001).
 18.      Новосад Р.Д. – кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології-реаніматології ЛДМУ ім. Данила Галицького -–на книгу “Невідкладна допомога в кардіології” (2001).
 19.      Плєшанов Є.В. - доктор медичних наук, професор кафедри ендокринології ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Довідник для абітурієнта ЛМІ” (2005).
 20.      Полянський І.Ю. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії, очних та ЛОР-хвороб Буковинської медичної академії – на книги “Невідкладні стани” (2001, 2003, 2004).
 21.      П’ятночка І.Т. - доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії Тернопільської медичної академії ім. І.Я. Горбачевського – на книги “Невідкладні стани“ (2003, 2004).
 22.      Середенко М.М. - доктор медичних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, завідувач відділом з вивчення гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України – на книги “Пульмонологія” (2000), “Екзогенний алергічний альвеоліт” (2001).
 23.      Скочій П.Г. - доктор медичних наук, професор кафедри нервових хвороб з медичною генетикою ЛНМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Невідкладні стани” (2004).
 24.      Файфура В.В. - доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського -–на книгу “Вибрані питання патологічної фізіології”. Книга в трьох частинах. Ч. 1. Нозологія (2007).
 25.      Федоров Ю.В. - доктор медичних наук, професор кафедри внутрішніх хвороб Львівського приватного медичного інституту – на книги “Пневмосклероз” (2005), “Загальна алергологія” (2006).
 26.      Фрайт В.М. - доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології ЛДМУ ім. Данила Галицького – на книги “Екзогенний алергічний альвеоліт” (2001), “Бронхіальна астма” (2005), “Плеврити” (2004), “Пневмонія” (2005), “Бронхіти” (2005), “Пневмосклероз” (2005), “Емфізема легень” (2005).
 27.      Чоп’як В.В. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького – на цикл наукових праць “Легеневі та алергічні захворювання і невідкладні стани” (2006).
 28.      Юзько О.М. - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології з курсом підліткової гінекології Буковинської медичної академії – на книгу “Невідкладні стани” (2003, 2004).
 29.      Яворський О.Г. - доктор медичних наук, професор кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ЛДМУ ім. Данила Галицького – на книгу “Пульмонологія” (1998).

 © 2008 Регеда Михайло Степанович ®