home                                    

mail                                    

contacts                                    

РЕГЕДА МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

КОРОТКИЙ АВТОБІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

         Регеда Михайло Степанович народився 2 серпня 1960р. в чарівному куточку прикарпатських Гологорів в селі Розсохи Перемишлянського району Львівської області.
         У 1979 році завершив навчання у Рогатинському радгоспі-технікумі і одержав диплом з відзнакою.
         У 1980-1986р.р. вступив і закінчив лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту.
         З третього курсу навчання у ВНЗ активно розпочав займатися студентською науковою роботою під керівництвом доктора медичних наук, професора, академіка Міжнародної Академії наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Мітіної Тетяни Володимирівної.
         Першу свою наукову працю опублікував у 1984р. будучи студентом медичного інституту. Впродовж декількох років був старостою студентського наукового гуртка з патологічної фізіології.
         Трудову діяльність розпочав з 1986 року.
         У 1986-1993 роках працював у практичній охороні здоров’я – лікарем-терапевтом Золочівської ЦРЛ, Куровичівської дільничної лікарні, Перемишлянської ЦРЛ, добре знає роботу практичного лікаря.
         У 1990 році захистив дисертацію на тему: „Терапія модельного процесу бронхіальної астми антиоксидантами янтарнокислим калієм, церулоплазміном, альфа-токоферолом ацетатом” і здобув наукову ступінь кандидата медичних наук.
         Окремою сторінкою життя Михайла Регеди увійшов Дрогобицький медичний інститут імені Юрія Котермака в якому він обіймав посаду завідувача кафедри внутрішніх хвороб з 1993 року.
         А з 1994р. по 1997р. працював проректором з навчальної роботи Дрогобицького медичного інституту імені Юрія Котермака.
         У 1996 році після захисту дисертації на тему: „Механізми пошкодження та захисту при екзогенному алергічному альвеоліті” став в цей час одним із наймолодших докторів медичних наук України.
         Одразу ж після успішного одержання найвищого наукового ступеня активно розпочав працювати над написанням цілої серії навчальних посібників, монографій, довідників і опублікував свою першу книгу „Пульмонологію” у 1998 році на 399 сторінках разом з генеральним директором медичного коледжу „Монада” Ігорем Григоровичем Гайдучком.
         У продовж п’яти років з 1997 року працював завідувачем, пізніше деканом лікувального відділення, а з 2002 року - заступником директора з наукової роботи медичного коледжу «Монада».
         З 2003 року одночасно суміщав роботу виконуючого обов’язки доцента на кафедрі фтизіатрії та пульмонології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та заступника директора медичного коледжу.
         У 2003 році Указом Президента України присвоєно високе почесне звання “Заслужений працівник освіти України”. Високої державної нагороди Ви удостоєні за заслуги в розвитку охорони здоров’я, впровадження сучасних методів діагностики і лікування, високий професіоналізм та з нагоди дня медичного працівника.          З 2004 року призначений ректором Львівського приватного медичного інституту, новоствореного ВНЗ ІІІ рівня акредитації.          У 2005 році одержав вчене звання доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології ЛНМУ ім. Д.Галицького.
         У 2005 році обраний академіком Академії наук Вищої школи України.          У 2005 році підготував 1 кандидата медичних наук. На сьогодні під керівництвом професора Регеди М.С. виконуються 8 кандидатських і докторських дисертацій.
         У 2006 році став професором кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; Голова Львівської обласної філії наукового товариства патофізіологів України.
         З 2007 року член спеціалізованої вченої ради Тернопільського державного медичного університету по захисту кандидатських та докторських дисертацій.
         На основі власного багаторічного досвіду наукової, педагогічної та лікувальної роботи опублікував понад 520 робіт, у тому числі 55 книг, які присвячені захворюванням органів дихання, невідкладним станам та алергічній патології, запаленню, гіпоксії, окремим питанням патологічної фізіології. В цілому сумована кількість наукових та навчально-методичних праць складає понад 13 тисяч сторінок.
         Це насамперед підручники монографії, навчальні посібники, довідники, словники, лекції, методичні вказівки, навчальні програми, каталоги і збірники наукових праць, інформаційні листи, науково-практичні журнали, статті і тези в збірниках наукових праць та журналах, реферати доповідей, матеріали науково-практичних конференцій, з’їздів.
         Головний редактор збірників наукових праць “Актуальні проблеми експериментальної та клінічної медицини” (2000, 2001, 2003, Т1,2,3), “Вибрані питання пульмонології”, Випуск 1,2 (2004р.), журналів “Актуальні проблеми медицини, фармації та біології” № 1,2,3,4 (2004р., 2006р.,2007р,2008р.) і „Вісник вищої медичної освіти” № 1,2 (2007р.,2008р.).
         Вважаю себе щасливою людиною, адже усього в житті досягнув власними зусиллями, своїми руками і розумом. Дякую Всевишньому за те, що дав мені життя, можливість працювати і творити. Радію кожним прожитим днем тому, що вчорашній день нам уже не підвладний, а завтрашній – невідомий.

 © 2008 Регеда Михайло Степанович ®