home                                    

mail                                    

contacts                                    

РЕГЕДА МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

АНОТАЦІЯ ВИБРАНИХ КНИГ

 1. Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Пульмонологія. – Львів, 1998. – 399 с. У посібнику описано класифікацію захворювань та патологічних станів бронхолегеневої системи, принципи діагностики, загальні методи лікування та профілактики захворювань органів дихання. Перевагу надано захворюванням (пневмонія, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема легень, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, абсцес легень, туберкульоз, плеврити, легеневе серце), що найчастіше зустрічаються у діяльності практичного лікаря. Окремо висвітлено екзогенний алергічний альвеоліт, саркоїдоз, первинну легеневу гіпертензію. Значну увагу приділено ураженням легень при різних захворюваннях внутрішніх органів. Розглянуто невідкладні стани та інтенсивну терапію в пульмонології. Посібник містить понад 20 таблиць, 6 схем та 27 малюнків. Для студентів медичних коледжів. Може бути корисним для студентів медичних інститутів та лікарів-інтернів.
 2. М.С. Регеда, І.Р. Трутяк, І.Г. Гайдучок, С.Є. Холін, К.Ю. Назаров, В.П. Крупін, І.О. Коляда, Г.М. Король, М.М. Ванівський, У.Ю. Левкович, І.М. Даниляк. Невідкладні стани у клініці внутрішніх хвороб. Львів, 1999. – 318с. У виданні на сучасному рівні висвітлено етіологію, патогенез, діагностику та принципи лікування хворих на невідкладні стани, які найчастіше зустрічаються у клініці внутрішніх хвороб. Основну увагу приділено діагностиці та невідкладній допомозі. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації. Може бути корисною для лікарів-інтернів, терапевтів, лікарів швидкої допомоги та сімейних лікарів.
 3. Регеда М.С. Невідкладна допомога в пульмонології. – Львів: В - во “Сполом”. – 2000. – 161с. У монографії описано класифікацію невідкладних станів у пульмонології, гострі запальні захворювання органів грудної порожнини (пневмонія, плеврити), абсцес та гангрену легень, кровохаркання та легеневу кровотечу, бронхіальну астму, гостру дихальну недостатність, набряк легень, пневмоторакс і гемоторакс, сторонні тіла у дихальних шляхах, тромбоемболію легеневої артерії. Окремо висвітлено респіраторний дистрес-синдром, інтоксикаційний, бронхообструктивний та медіастинальний синдроми. Крім цього розглянуто анафілактичний шок та термінальні стани. Для студентів вищих медичних навчальних закладів та пульмонологів, сімейних лікарів, терапевтів та лікарів швидкої медичної допомоги.
 4. Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Пульмонологія. – Львів: В – во “Сполом”. - 2000. – 436с. У другому виданні книги (перше вийшло у 1998р.) внесені суттєві доповнення, які стосуються анатомо-фізіологічних особливостей органів дихання, диференціальної діагностики, дієтотерапії, санаторно-курортного лікування, догляду за хворими, гострого бронхіту, легеневих еозинофілій, паразитарних та грибкових захворювань органів дихання, гемотораксу, анафілактичного шоку, сторонніх тіл у дихальних шляхах, бронхообструктивного, інтоксикаційного і медіастинального синдромів, рецептів. Разом з тим описано класифікацію захворювань та патологічних станів бронхолегеневої системи, принципи діагностики, лікування та профілактики захворювань органів дихання. Перевагу надано захворюванням (пневмонія, хронічний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема легень, пневмосклероз, бронхоектатична хвороба, абсцес легень, туберкульоз, плеврити, легеневе серце), що найчастіше зустрічаються в пульмонологічній клініці. Окремо висвітлено екзогенний алергічний альвеоліт, саркоїдоз, первинну легеневу гіпертензію. Значну увагу приділено ураженням легень при різних захворюваннях внутрішніх органів. Розглянуто невідкладні стани в пульмонології. Посібник містить понад 26 таблиць, 6 схем, 28 малюнків. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації. Може бути корисним для терапевтів, пульмонологів, сімейних лікарів.
 5. М.С. Регеда, І.Г. Гайдучок, М.М. Ванівський, К.Ю. Назаров, А.Б. Федець. Невідкладна допомога при гострих отруєннях. – Львів: В - во “Сполом”. – 2001. – 143с. У довіднику на сучасному рівні описано етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики гострих отруєнь. Окремо висвітлено симптоматику найпоширеніших медикаментозних, побутових та виробничих отруєнь та невідкладну допомогу при них. Розглянуто основні антидоти та фармакологічні антагоністи, що застосовуються при гострих отруєннях різними хімічними агентами. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, фельдшерів, медсестер. Може бути корисним для лікарів-інтернів, сімейних лікарів, терапевтів, лікарів швидкої допомоги, лікарів-курсантів з медицини невідкладних станів.
 6. М.С. Регеда, В.П. Крупін, І.Г. Гайдучок, К.Ю. Назаров, М.М. Ванівський, А.Б. Федець, І.Р. Трутяк. Невідкладна допомога в кардіології. – Львів: В - во “Сполом”. – 2001. – 201с. У довіднику описано основні реанімаційні заходи, які використовуються у невідкладній кардіології, запальні захворювання перикарду та міокарду, аневризму аорти, гіпертонічну кризу, ішемічну хворобу серця, кардіогенний шок, гостру серцеву недостатність, серцеві аритмії, гостру судинну недостатність. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани, які найчастіше зустрічаються у практичній роботі кардіолога. Висвітлено окремі питання невідкладної допомоги в дитячій кардіології. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ - ІV рівнів акредитації. Може бути корисним для лікарів-інтернів, терапевтів, кардіологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 7. Невідкладні стани: за редакцією доктора медичних наук Регеди М.С./ Регеда М.С., Трутяк І.Р., Гайдучок І.Г., Плєшанов Є.В., Назаров К.Ю., Даниляк І.М., Ванівський М.М., Грицко Р.Ю., та інші; - Львів, 2001. – 587с. У посібнику на сучасному рівні висвітлено невідкладні стани, які найчастіше зустрічаються в терапевтичній, хірургічній, педіатричній, акушерсько-гінекологічній практиці лікаря. Великий розділ роботи присвячений отруєнням. Окремо розглянуто нещасні випадки та термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани. Посібник містить 45 таблиць, 3 схеми і 7 малюнків. Для студентів вищих медичних навчальних закладів і лікарів-інтернів.
 8. Регеда М.С. Екзогенний алергічний альвеоліт. – Львів: В-во “Сполом”, 2001. – 166с. У монографії подані результати власних досліджень, вітчизняних і закордонних авторів. Описані питання етіології та патогенезу ЕАА. Висвітлено особливості клінічної картини захворювання. Охарактеризовано функціональний стан печінки у хворих на екзогенний алергічний альвеоліт. Виявлено біохімічні зміни в організмі хворих при хронічній формі ЕАА. Особливу увагу привернуто діагностиці захворювання. Окремі глави присвячені імунологічним та функціональним дослідженням, лікуванню та профілактиці екзогенного алергічного альвеоліту. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів - пульмонологів, алергологів, імунологів, терапевтів та профпатологів.
 9. Регеда М.С. Невідкладна допомога в пульмонології / Друге вид. доп. і перероб. – Львів: В - во “Сполом”. – 2002. – 212с. У монографії описано класифікацію невідкладних станів у пульмонології, гострі запальні захворювання органів грудної порожнини (пневмонія, плеврити), абсцес та гангрену легень, кровохаркання та легеневу кровотечу, бронхіальну астму, гостру дихальну недостатність, пневмоторакс і гемоторакс, сторонні тіла у дихальних шляхах, тромбоемболію легеневої артерії. Окремо висвітлено респіраторний дистрес-синдром, інтоксикаційний, бронхообструктивний та медіастинальний синдроми. Крім цього розглянуто анафілактичний шок та термінальні стани. Друге видання доповнене новими главами “Гостра серцева недостатність”, “Легеневе серце”, “Первинна легенева гіпертензія”, “Гостра судинна недостатність”, “ДВС-синдром”, “Набряк Квінке”, “Окремі групи лікарських препаратів, які найчастіше використовуються у невідкладній пульмонології”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів та пульмонологів, сімейних лікарів, терапевтів та лікарів швидкої медичної допомоги.
 10. М.С. Регеда, В.М. Фрайт, Є.В. Плєшанов, І.Г. Гайдучок, Р.Ю. Грицко, М.М. Ванівський, В.П. Крупін, Г.М.Король. Невідкладна допомога в терапії: Довідник. – Львів: В – во “Сполом”. - 2002. – 372с. У довіднику викладені невідкладні стани, які найчастіше зустрічаються в терапевтичній практиці лікаря. Особливу увагу звернуто на невідкладну допомогу та діагностику. Висвітлено окремі групи лікарських препаратів, які найчастіше застосовуються у невідкладній терапії. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, терапевтів, невропатологів, ендокринологів, інфекціоністів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 11. Регеда М.С., І.Г. Гайдучок. Короткий довідник з організації роботи наукового працівника. – Львів, 2002. – 43с. У довіднику наводяться основні види наукової діяльності, типи наукових працівників, планування наукової роботи, тривалість робочого часу, відпочинок, збирання матеріалу,зведення та опрацювання матеріалу, літературне оформлення роботи. Для науковців та студентів.
 12. Регеда М.С, Невідкладна допомога в алергології, нефрології та гастроентерології. – Львів: В - во “Сполом”. – 2002. – 104с. У монографії описано бронхіальну астму, анафілактичний шок, набряк Квінке, спадковий набряк Квінке, алергію на укуси комах, сироваткову хворобу. Розглянуто ниркову кольку, гострий пієлонефрит та гломерулонефрит, гостру ниркову недостатність. Окремо висвітлено деякі хвороби органів травлення, печінки та жовчного міхура (гострий гастрит, холецистит, печінкова колька, дискінезія жовчовивідних шляхів, печінкова недостатність, тромбоз ворітної вени, гострий панкреатит, кровотечі зі стравоходу шлунка та кишечника). Для студентів вищих навчальних закладів, сімейних лікарів, терапевтів, алергологів, гастроентерологів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 13. М.С. Регеда, М.М. Ванівський, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.В. Поліянц. Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях. Довідник. Друге видання, доповнене. – Львів: В - во “Сполом”. – 2002. – 120с. У довіднику на сучасному рівні подано етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики гострих отруєнь. Окремо висвітлено симптоматику найпоширеніших медикаментозних, побутових та виробничих отруєнь і невідкладну допомогу. Розглянуто основні антидоти та фармакологічні антагоністи, що застосовуються при гострих отруєннях різними хімічними агентами. Друге видання доповнене предметом загальної та клінічної токсикології, завданнями, основними поняттями, термінологією, а також описом інших гострих отруєнь – аналептиками, антибактеріальними засобами, тубазидом, сполуками важких металів, ацетоном, миш’яком. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, інтернів, терапевтів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 14. Регеда М.С., Ванівський М.М., Крупін В.П., Гайдучок І.Г. Довідник з тестового контролю знань факультетської терапії. – Львів: В-Во „Сполом”, 2002. – 80с. У довіднику розглядаються тести з пульмонології, кардіології, гастроентерології, нефрології, гематології. Для студентів Вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації
 15. Крупін В.П., Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з терапії. – Львів, 2002. – 122с. У посібнику висвітлюється актуальність, епідеміологію, навчальна мета, базові знання, вміння та навички, контрольні питання, тести для самоконтролю захворювань органів дихання, серцево-судинної, шлунково-кишкового тракту, сечовидільної та кровотворної систем. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ – ІV рівнів акредитації.
 16. Регеда М.С.Клінічна алергологія. – Львів: В-во “Сполом”. – 2003. – 120с. У монографії описано загальні принципи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Висвітлено бронхіальну астму, екзогенний алергічний альвеоліт, легеневі еозинофілії, медикаментозні алергічні ураження органів дихання, анафілактичний шок, набряк Квінке, сироваткову хворобу, алергічний гастрит, коліт, харчову алергію та полінози. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, алергологів.
 17. Регеда М.С. Клінічна алергологія. – Вид. друге, доп. та перероб. – Львів: В - во “Сполом”, 2003. – 155с. У другому виданні книги (перше вийшло у 2003 р.) написані нові глави “Етіологія алергічних захворювань”, “Патогенез алергічних процесів”, “Окремі групи лікарських препаратів, які найчастіше використовуються у невідкладній алергології”, “Основні реанімаційні заходи, які здебільшого застосовуються у невідкладній алергології”. У монографії розглядаються загальні принципи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Висвітлено бронхіальну астму, екзогенний алергічний альвеоліт, легеневі еозинофілії, медикаментозні алергічні ураження органів дихання, анафілактичний шок, набряк Квінке, сироваткову хворобу, алергічний гастрит, коліт, харчову алергію та полінози. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, алергологів.
 18. Регеда М.С. Клінічна алергологія. – Вид. третє, доп. та перероб. – Львів: В-во “Сполом”, 2003. – 178с. У третьому виданні (перше і друге вийшло у 2003 р.) написані нові глави “Алергічний риніт”, “синдром гіперімуноглобулінемії Е”, “контактно-алергічний дерматит”, “медикаментозні ураження серця”, “медикаментозні алергічні ураження нирок та сечовивідних шляхів”, внесені суттєві доповнення до глави 3 “загальні принципи діагностики алергічних захворювань”. У монографії розглядаються етіологія, патогенез, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Висвітлено бронхіальну астму, екзогенний алергічний альвеоліт, легеневі еозинофілії, медикаментозні алергічні ураження органів дихання, анафілактичний шок, набряк Квінке, сироваткову хворобу, алергічний гастрит, коліт, харчову алергію та полінози. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-терапевтів, сімейних лікарів, алергологів.
 19. М.С. Регеда, М.М. Ванівський, І.Г. Гайдучок, В.М. Фрайт, І.В. Поліянц, Є.Є. Євстратьєв, У.Б. Яковина, В.П. Крупін. Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях. Довідник. Вид. третє, доп та перероб. – Львів: В-во “Сполом”. – 2003. – 142с. У довіднику на сучасному рівні викладено етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики гострих отруєнь. Окремо висвітлено симптоматику найпоширеніших медикаментозних, побутових та виробничих отруєнь і невідкладну допомогу. Розглянуто основні антидоти та фармакологічні антагоністи, що застосовуються при гострих отруєннях різними хімічними агентами. Третє видання доповнене діагностикою, невідкладною допомогою при гострих отруєннях рослинами (абрикосом звичайним, акацією білою, алое деревовидним, багном болотяним, буком лісовим, тощо.) Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, інтернів, терапевтів, лікарів швидкої допомоги.
 20. Невідкладні стани: навчальний посібник / М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, В.М. Фрайт та інші. Вид. друге, доп та перероб. – 2003. – 891с. У посібнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани. Для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.
 21. Регеда М.С. Бронхіальна астма. – Вид. перше. – Львів: В-во “Сполом”, 2004. – 104с. У монографії узагальнені літературні дані з проблеми бронхіальної астми. Подані визначення, розповсюдженість, етіологія та фактори, які сприяють розвитку захворювання, патогенез, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, ускладнення та диференційоване лікування різних форм бронхіальної астми, профілактика. Для терапевтів, пульмонологів, алергологів, профпатологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 22. Регеда М.С. Бронхіальна астма. Монографія. – Вид. друге, доп. та перероб. – Львів: В –во “Сполом”, 2004. – 126с. У монографії узагальнені літературні дані з проблеми бронхіальної астми. Подані визначення, розповсюдженість, етіологія та фактори, які сприяють розвитку захворювання, патогенез, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, ускладнення та диференційоване лікування різних форм бронхіальної астми, профілактика. Друге видання (перше здійснено у 2004 р.) зазнало суттєвих змін. Доповнені та перероблені перша, восьма та дев’ята глави. Для терапевтів, пульмонологів, алергологів, профпатологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 23. Регеда М.С. Плеврити. Монографія. – Львів: В - во “Сполом”, 2004. – 90с. У монографії узагальнені літературні дані з проблем плевриту. Подані анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, визначення, розповсюдженість, етіологія, патогенез, патанатомія, класифікація, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, лікування та профілактика плевриту. Для терапевтів, пульмонологів, студентів медичних ВНЗ.
 24. Регеда М.С. Плеврити. Монографія. Вид. друге доп. та перер. – Львів: В-во "Сполом", 2004. -115с. У другому виданні монографії узагальнені літературні дані з проблем плевриту. Подані анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, визначення, розповсюдженість, етіологія, патогенез, патанатомія, класифікація, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, лікування та профілактика плевриту. Ця книга доповнена главами 6,7,9,10,11,12, додатком. Для терапевтів, пульмонологів, студентів медичних ВНЗ.
 25. Невідкладні стани: навчальний посібник / М.С. Регеда, В.Й. Кресюн, В.М. Фрайт та інші.– Третє перевидання. - 2004. – 820с. У посібнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани. У третьому виданні доповнені та перероблені усі розділи невідкладних станів в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Для студентів та лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.
 26. Регеда М.С. Інфекційні деструкції легень. – Монографія. – Львів: В-во “Сполом”, 2004. – 65с. У монографії узагальнені літературні дані з інфекційних деструкцій легень. Описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику, лікування абсцесу та гангрени легень. Для пульмонологів, терапевтів, хірургів, студентів медичних ВНЗ.
 27. Регеда М.С., Поліянц І.В. Пневмонія: Монографія. – Львів: В-во“Сполом”, 2004. – 79с. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. Висвітлено біохімічні зміни в організмі хворих за умови розвитку пневмонії. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 28. Регеда М.С., Кресюн В.Й., Федорів Я.М. Клінічна алергологія. – Вид. четверте, доп. та перероб. – Львів: В - во “Сполом”, 2004. – 210с. У четвертому виданні (перше, друге і третє вийшли у 2003р.) написані нові глави “Алергічні та аутоімунні ураження системи крові”, “Медикаментозні ураження шкіри”, “Медикаментозний алергічний гепатит”, “Медикаментозні артрити”, “Медикаментозна алергія, яка виникає під час лікування туберкульозу”, “Медикаментозна алергія”. У монографії розглядаються етіологія, патогенез, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Висвітлено бронхіальну астму, екзогенний алергічний альвеоліт, легеневі еозинофілії, медикаментозні алергічні ураження органів дихання, анафілактичний шок, набряк Квінке, сироваткову хворобу, алергічний гастрит, коліт, харчову алергію, полінози, алергічний риніт, синдром гіперімуноглобулінемії Е, контактно-алергічний дерматит, медикаментозні ураження серця, медикаментозні алергічні ураження нирок та сечовивідних шляхів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів загальної практики, алергологів.
 29. Тлумачний словник поширених медичних термінів. Навчальний посібник / Крупін В.П., Зіменковський А.Б., Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Ванівський М.М., Холін С.Є., Крупіна Г.Б., Брейдак Ю.Г. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 414с. У навчальному посібнику подано понад 3530 медичних термінів. 170 симптомів та синдромів, 164 крилатих висловів, афоризмів. Матеріал систематизовано у вигляді навчально-довідкового видання. Терміни розміщені в алфавітному порядку із стислим їх тлумаченням, симптоми та синдроми – з коротким клінічним описом. Словник розрахований на студентів медичних ВНЗ І - ІV рівнів акредитації, лікарів та науковців.
 30. Регеда М.С. Бронхоектатична хвороба: Монографія. – Львів: В-во “Сполом”, 2005 – 71с. У монографії узагальнені сучасні літературні дані з бронхоектатичної хвороби. Описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику та лікування хворих на бронхоектатичну хворобу. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів медичних ВНЗ.
 31. Регеда М.С. Бронхіти. Монографія. – Львів: В - во “Сполом”, 2005. – 82с. У монографії узагальнені сучасні літературні дані з проблеми гострого та хронічного бронхіту. Висвітлено визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, лабораторні та інструментальні методи обстеження, діагноз і диференціальну діагностику, ускладнення, лікування та профілактику гострого і хронічного бронхіту. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів медичних ВНЗ.
 32. Регеда М.С. Бронхіальна астма. Монографія. - Вид. третє, доп. та перероб. - Львів: В - во "Сполом", 2005.-136 с. У монографії узагальнені літературні дані з проблеми бронхіальної астми. Подані визначення, розповсюдженість, етіологія та фактори, які сприяють розвитку захворювання, патогенез, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, ускладнення та лікування різних форм бронхіальної астми, профілактика. Третє видання (перше і друге були здійснені у 2004 р.) зазнало суттєвих змін. Доповнені, перероблені та написані окремі глави. Для терапевтів, пульмонологів, алергологів, профпатологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 33. Регеда М.С. Пневмонія: Монографія. Вид. друге, доп. та перероб. - Львів: В - во «Сполом», 2005. - 109 с. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. Висвітлено біохімічні зміни в організмі хворих за умови розвитку в пневмонії. Друге видання (перше здійснено у 2004 р.) зазнало суттєвих змін. Доповнені та перероблені третя і шоста глави. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 34. Регеда М.С. Пневмонія: Монографія. Вид. третє, доп. та перероб. - Львів: В - во «Сполом», 2005. -138с. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. Висвітлено біохімічні зміни в організмі хворих за умови розвитку пневмонії. Третє видання (перше здійснено у 2004 р., друге - у 2005 р.) зазнало суттєвих змін. Доповнені та перероблені п'ята і десята глави. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 35. Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Пітула І.В. Пневмосклероз. Монографія. - Львів: В - во "Сполом", 2005. - 65с. У книзі висвітлено визначення, класифікацію, етіологію, патогенез, клінічну картину, ускладнення, інструментальні та лабораторні методи обстеження, діагностику та лікування хворих на пневмосклероз. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, фтизіатрів та студентів вищих медичних навчальних закладів.
 36. Регеда М.С. Запалення - типовий патологічний процес. Довідник. - Львів: В - во "Сполом", 2005. - 53 с. У довіднику узагальнені сучасні літературні дані з проблеми запалення. Висвітлено визначення, етіологію, класифікацію, патогенез, основні ознаки запалення, та його значення для організму. Для студентів медичних ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів -пульмонологів, терапевтів, хірургів.
 37. Регеда М.С., Гайдучок І.Г. Емфізема легень. - Львів: В-во "Сполом", 2005.-58с. У книзі описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, інструментальні та лабораторні методи обстеження, діагностику та лікування хворих на емфізему легень. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів медичних ВНЗ.
 38. Регеда М.С., Даниляк І.М. Хронічні обструктивні захворювання легень. - Монографія. - Львів: В - во "Сполом", 2005.-124с. У монографії описані окремі хронічні обструктивні захворювання легень (хронічний бронхіт, емфізема легень). Висвітлено визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, лабораторні та інструментальні методи обстеження, діагноз і диференціальну діагностику, ускладнення, лікування та профілактику хронічного бронхіту та емфіземи легень. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів медичних ВНЗ.
 39. Регеда М.С, Ванівський М.М. Інфекційні деструкції легень. Вид. друге, доп. та перероб. - Монографія. - Львів: В - во "Сполом", 2005. -93с. У другому виданні змінені і доповнені восьма і дев'ята глави, написані нові десята, одинадцята глави та додатки. Тут узагальнені літературні дані з інфекційних деструкцій легень. Описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику, лікування абсцесу та гангрени легень. Для пульмонологів, терапевтів, хірургів, студентів медичних ВНЗ.
 40. Регеда М.С., Фрайт В.М. Легеневе серце. Монографія. – Львів: В-во "Сполом". 2005. - 93с. У монографії узагальнені сучасні літературні дані з проблем легеневого серця. Описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику легеневого серця. Для пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів медичних вузів.
 41. В.П. Крупін, А.Б. Зіменковський, М.С. Регеда та ін. Основні та додаткові методи обстеження хворих у клініці внутрішніх хвороб. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. - 256 с. У книзі описані основні (скарги, анамнез, огляд, пальпація, перкусія, аускультація) і додаткові лабораторні (аналіз крові, сечі, калу, харкотиння, плевральної рідини тощо) та інструментальні (рентгенологічні, ультразвукові, радіонуклідні, ендоскопічні тощо) методи обстеження хворих, які найчастіше використовує лікар під час своєї професійної діяльності. Основну увагу звернуто на методи обстеження хворих із патологією органів дихання, серцево-судинної, травної, сечовидільної, ендокринної систем, органів кровотворення. Для студентів медичних ВНЗ І—IV рівнів акредитації та лікарів.
 42. Гуменюк О.М., Регеда М.С. Довідник для абітурієнта, - Львів, 2005.– 69 с. У довіднику подано інформацію для вступників про Львівський медичний інститут приватної форми власності. Для абітурієнтів.
 43. Регеда М.С., Любінець Л.А., Бідюк М.М., Качмарська М.О. Гіпоксія. Довідник. - Львів: В - во "Сполом", 2006. - 54 с. У довіднику узагальнені сучасні літературні дані з проблеми гіпоксії. Розглянуто коротко історію розвитку гіпоксії, види гіпоксії, критерії, які покладені в основу класифікації гіпоксії, причини і механізми формування гіпоксій та адаптацій, порушення функцій органів і тканин, загальні принципи корекції та профілактики гіпоксії. Для студентів медичних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та лікарів.
 44. Регеда М.С., Бідюк М.М., Угрин О.М., Любінець Л.А. Навчальний посібник з патологічної фізіології. – Львів, 2006. – 126 с. У посібнику подано інформацію про актуальність теми, навчальну та виховну мету, міждисциплінарну інтеграцію, зміст заняття, структурно-логічні схеми, матеріали методичного забезпечення, матеріали індивідуального усного опитування, орієнтовну карту для організації самостійної роботи студентів з навчальною літературою. Для студентів ВНМЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації.
 45. Регеда М.С., Щепанський Ф.Й., Поліянц І.В., Ковалишин О.А. Загальна алергологія. Довідник. - Львів: В-во "Сполом", 2006. - 70 с. У довіднику узагальнені сучасні літературні дані з проблеми алергії. Розглянуто визначення, етіологію, класифікацію, патогенез, діагностику і основні методи лікування та профілактики хворих на алергію.
 46. Павло Берко, Михайло Регеда, Гнат Пітула, Михайло Небелюк. Іван Франко: системність світоглядних засад. - Дрогобич: Вимір, 2006. - 176 с. Книжка охоплює проблематику еволюції політичних та філософських поглядів Івана Франка. Зроблено аналіз суспільної та культурної ситуації в Галичині кінця XIX - початку XX століття. Важливе місце в дослідженні займає тема переосмислення складних моментів ідейної біографії письменника, питання фальсифікації та спрощення його філософських поглядів у радянському франкознавстві. Система політичних та філософських засад Каменяра представлена в тісному контексті його художньої творчості. Видання рекомендується широкому колові науковців-гуманітаріїв, студентам при вивченні філологічних, історичних, політологічних та філософських дисциплін, всім, хто цікавиться спадщиною великого українського мислителя.
 47. Атлас з мікробіології. Шикула Х.Ю., Регеда М.С., Гуменюк О.М., Львів, 2006. - 174с. Атлас з мікробіології складається з трьох частин:
  - частина І - мікробіологічна лабораторія;
  - частина ІІ – загальна мікробіологія;
  - частина ІІІ – спеціальна мікробіологія.
  В атласі використаний багатий ілюстративний матеріал, який може бути рекомендований студентами вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та фахівцями.
 48. Гайдучок І.Г., Гуменюк О.М., Регеда М.С., Косован Н.Є., Весклярова У.П. Довідник для абітурієнтів. Вид. друге, доп. та перер. – Львів, 2006. – 88 с. Довідник містить інформацію про Львівський медичний інститут, навчальні плани, графіки вступних іспитів, навчальні програми з хімії, біології, української мови та орієнтовні тексти з названих дисциплін. Для абітурієнтів.
 49. Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в трьох частинах. Ч.І. Нозологія. За редакцією проф. М.С. Регеди. – Львів: В-во „Сполом ", 2007. - 205 с. У книзі викладено предмет і завдання патофізіології, поняття про експеримент, загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез, роль спадковості і реактивності в патології, патогенна дія факторів зовнішнього середовища, алергія. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 50. Загальна алергологія. Довідник. Видання друге, доп. та перероб. / Регеда М.С., Грицко Р.Ю., Любінець Л.А.. Качмарська М.О., Гайдучок І.Г., Пітула Г.В. ¬ Львів: В - во "Сполом", 2007.-С.117 У довіднику узагальнені сучасні літературні дані з проблеми алергії. Розглянуто визначення, етіологію, класифікацію, патогенез, діагностику і основні методи лікування та профілактики хворих на алергію. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та лікарів-алергологів, терапевтів, сімейних лікарів.
 51. Регеда М.С., Грицко Р.Ю., Гайдучок І.Г., Любінець Л.А, Пиндус Т.О. Екзогенний алергічний альвеоліт. Монографія. Видання друге, доп. та перероб. - Львів: В - во "Сполом", 2007.-200 с. У другому виданні монографії (перше вийшло у 2001 році) подані результати власних досліджень, вітчизняних і закордонних авторів. Описані питання етіології і патогенезу, клінічної картини, діагностики, лікування та профілактики екзогенного алергічного альвеоліту. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-пульмонологів, алергологів, імунологів, терапевтів та профпатологів.
 52. Регеда М.С. Хронічні обструктивні захворювання легень. – Монографія. Видання друге, доповнене та перероблене. – Львів: В-во „Сполом”, 2007. – 142с. У другому виданні монографії доповнені та перероблені окремі глави книги. Тут узагальнені сучасні літературні дані з епідеміології, етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики, ускладнення, лікування та профілактики хронічного бронхіту та емфіземи легень. Книга призначена для студентів ВНМЗ та лікарів-пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 53. Регеда М.С. Гнійні хвороби легенів. – Монографія. – Львів: В-во „Сполом”, 2008. – 118с. У книзі узагальнені літературні дані з інфекційних деструкцій легень та бронхоектатичної хвороби. Описано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику, лікування абсцесу, гангрени легень та бронхоектатичної хвороби. Для пульмонологів, терапевтів, хірургів, студентів медичних ВНЗ.
 54. Вибрані питання патологічної фізіології. Книга в трьох частинах. Ч ІІ. Типові патологічні процеси. За ред. проф. Регеди М.С., Львів, В-во „Сполом”, 2008. – 276с. У книзі описано окремі типові патологічні процеси – запалення, гіпоксія, голодування, гарячка, порушення кислотно-основного стану, фосфорно-кальцієвого обміну та периферичного кровообігу, ушкодження клітин, пухлини. Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів.
 55. Невідкладні стани. Підручник. Вид. четверте, доп. та пер. За ред. проф. Регеди М.С., Кресюна В.Й. – Львів: „Магнолія”, 2008. – 844с. У підручнику на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві і гінекології, стоматології, офтальмології, оториноларингології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуть на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівні акредитації, лікарів.
 56. Збірник вибраних тестових завдань. Частина І. Загальна патофізіологія „Типові патофізіологічні процеси”. – Довідник. – Львів, 2008. – С 72 (Співавт. Любінець М.А., Качмарська М.О.) У виданні подано тестові завдання із загальної патофізіології, які включають загальну нозологію, типові патологічні процеси. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
 57. Регеда М.С., Трутяк І.Р., Федорів Я.М. Клінічна алергологія. – Вид.п’яте, доп.та перер. – Львів: В-во «Сполом», 2008. – 231 с. У п’ятому виданні (першу, друге і третє вийшли у 2003 р, четверте у 2004 р.) написана нова глава «Патофізіологія імунної системи. Алергія». У монографії розглядаються етіологія, патогенез, загальні принципи діагностики, лікування та профілактики алергічних захворювань. Висвітлено бронхіальну астму, екзогенний алергічний альвеоліт, легеневі еозинофілії, медикаментозні алергічні ураження органів дихання, анафілактичний шок, набряк Квінке, сироваткову хворобу, алергічний гастрит, коліт, харчову алергію, полінози, алергічний риніт, синдром гіперімуноглобулінемії Е, контактно-алергічний дерматит, медикаментозні ураження серця, медикаментозні алергічні ураження нирок та сечовивідних шляхів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів загальної практики, алергологів.
 58. Регеда М.С., Федорів Я.М., Трутяк І.Р., Регеда М.М. Бронхіальна астма. Монографія. – Вид.четверте, доп.та перер. – Львів: В-во «Сполом», 2009. – 172 с. У монографії узагальнені літературні дані з проблеми бронхіальної астми. Подані визначення, розповсюдженість, етіологія та фактори, які сприяють розвитку захворювання, патогенез, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, ускладнення та лікування різних форм бронхіальної астми, профілактика. Для терапевтів, пульмонологів, алергологів, профпатологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 59. Розвиток патофізіології в Україні. // За ред. академіка НАН України О.О.Мойбенка. – Монографія. – Чернівці, 2009. – 306 с. У виданні вперше узагальнені матеріали щодо розвитку патофізіології в наукових установах НАН України, АМН України та профільних інститутах, а також на кафедрах вищих навчальних закладів України. Особливу увагу приділено патофізіології серця, легень, нирок, печінки. Описані нові розробки патофізіологів України в галузі фізичних та фармакологічних методів лікування. Для патофізіологів, наукових співробітників, лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів.
 60. Патологічна фізіологія. Книга в трьох частинах. ЧІ. Нозологія / За ред. проф. М.С.Регеди. – Львів, 2009. – С 290 У книзі викладено предмет і завдання патофізіології, поняття про експеримент, загальне вчення про хворобу, етіологію та патогенез, роль спадковості і реактивності в патології, патогенна дія факторів зовнішнього середовища, алергія, патофізіологія сполучної тканини, імунної системи, старіння, ушкодження клітин. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 61. Сергієнко О.О., Регеда М.С., Плешанов Є.В. Артеріальні гіпертензії. Клінічна фармакологія та фармакотерапія.–Львів, 2009. – С 188 У книзі описано фармакодинаміку та фармакокінетику найпоширеніших гіпотензивних лікарських середників: центральної дії, гангліоблокаторів, симпатолітиків, діуретичних засобів, інгібіторів ангіотензин- перетворювального ферменту, блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ, альфа – й бета–блокаторів, міотропних середників, антагоністів кальцію, агоністів імідазолінових рецепторів. Приведені дані щодо показів та протипоказів до їх застосування та їх побічна дія. Для студентів медичних та фармацевтичних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, курсантів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, сімейних лікарів, а також для практичних лікарів (терапевтів, кардіологів, нефрологів, хірургів, ендокринологів).
 62. Регеда М.С. Алергічні захворювання легенів. Монографія. – Львів, 2009. – С 343 У монографії узагальнені сучасні літературні дані та результати власних досліджень щодо алергічних захворювань легень. Описано етіологію, патогенез, класифікацію, клініку, діагностику, ускладнення, лікування та профілактику бронхіальної астми та екзогенного алергічного альвеоліту. Для студентів ВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів-алергологів, пульмонологів, терапевтів.
 63. Федорів Я.М., Регеда М.С., Томашова С.А., Мисула І.Р., Дзюбановський І.Я., Гнатюк М.С. Коментарі до написання, оформлення і захисту дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. – Львів, 2009. – С 162 У виданні викладено основні вимоги до написання і оформлення дисертаційних робіт та авторефератів. Наведено нормативні матеріали, що регламентують їх написання. Подано зразки документів, які здобувач наукового ступеня повинен підготувати в процесі розгляду і захисту дисертаційної роботи. Відображена процедура попередньої експертизи і власне захисту дисертаційної роботи. Представлено зразки документів, що скеровуються у Вищу атестаційну комісію України після захисту дисертації на здобуття наукового ступеня.
 64. Регеда М.С. Запальні захворювання легенів та бронхів. Монографія. – Львів, 2009. – 206 с. У монографії узагальнені сучасні літературні дані та результати власних досліджень стосовно запальних захворювань легенів та бронхів. Подано визначення, епідеміологію, етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, програму обстеження, діагностику і диференціальну діагностику, ускладнення, лікування та профілактику пневмонії, гострого та хронічного бронхітів. Для лікарів-пульмонологів, терапевтів, сімейних лікарів, студентів вищих медичних навчальних закладів.
 65. Посібник з професійних хвороб / за заг.редакцією О.О.Абрагамовича, М.С.Регеди. – Львів, 2010. – 186 с. У «Посібнику з професійних хвороб» у лаконічній формі подана сучасна інформація щодо основних професійних хвороб за наступним алгоритмом: визначення нозології, класифікації, клінічні ознаки, лабораторно-інструментальні показники хвороби, з якими слід проводити диференційну діагностику, ускладнення, приклади формулювання діагнозів, диференційоване комплексне лікування. Для студентів IV-VI курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, котрі займаються за програмою Болонської системи, а також лікарів-інтернів, сімейних лікарів та профпатологів.
 66. Патологічна фізіологія / за ред. проф.М.С.Регеди, проф.А.І.Березнякової. – Львів, 2011. – 490 с. У другому виданні підручника (перше вийшло у 2003 р.) викладено інформацію з основних тем патологічної фізіології згідно з програмою для фармацевтичних ВНЗ. Розглянуто питання етіології та патогенезу основних захворювань людини. Наприкінці кожного розділу подано контрольні питання, тести. Для студентів фармацевтичних навчальних закладів та факультетів.
 67. Федорів Я.-Р.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Філіп’юк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. Хвороби органів дихання: Навчальний посібник – Львів: «Магнолія», 2011. – 480 с. Вивчення хвороб системи дихання вимагає комплексного підходу до викладання на-вчального матеріалу, що базується на знанні анатомофізіологічних і патофізіологічних особливостей бронхолегеневого апарата. Глибоке знання патофізіологічних механізмів забезпечить уміння правильно діагностувати та ефективно лікувати хвороби легенів і бронхів, попереджувати можливі ускладнення з боку інших систем і органів. При напи¬санні даного навчального посібника увага акцентована на основних механізмах розвитку бронхолегеневої патології, а відтак на розкритті суті діагностики (діагностичного пошу¬ку) і принципах лікування основних хвороб органів дихання.
 68. Федорів Я.-Р.М., Регеда М.С., Гайдучок І.Г., Філіп’юк А.Л., Грицко Р.Ю., Регеда М.М. Фізіотерапія: Навчальний посібник – Львів: «Магнолія», 2011. – 542 с. У навчальному посібнику викладені механізми біологічної дії природних і преформованих фізичних факторів, зазначені шляхи розвитку фізіотерапії як галузі медичної науки. Розкриті фізіологічні основи дії процедур, указані їх лі¬кувальні можливості, подані медико-санітарні правила влаштування фізіотера¬певтичних відділів (кабінетів). Наведені показання і протипоказання для призна¬чення фізіотерапії та курортного лікування. Для студентів усіх факультетів медичних вузів, слухачів і курсантів навчаль¬них закладів післядипломної освіти, практичних лікарів усіх спеціальностей, лі¬карів фізіотерапевтів.
 69. Регеда М.С., Нестерук С.І., Регеда М.М. Пневмонія: Монографія. Вид. четверте, доп. та перероб. – Львів, 2012.- С 141. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. Четверте видання (перше здійснено у 2004 році, друге і третє – у 2005 році) зазнало істотних змін. Доповнені перша, третя, четверта і сьома глави. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів- пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 70. Регеда М.С., Регеда М.М., Челпанова І.В., Мироненко С.І. Пневмонія: Монографія. Вид. п’яте, доп. та перероб. – Львів, 2012.- С 155. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. П’яте видання (перше здійснено у 2004 році, друге і третє – у 2005 році, четверте – у 2012 році) зазнало істотних змін. Доповнена третя глава. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів- пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 71. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О. Пневмонія: Монографія. Вид. шосте, доп. та перероб. – Львів, 2012.- С 162. У монографії узагальнені літературні дані та результати власних досліджень. Подані визначення, епідеміологія, етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика і диференціальна діагностика, ускладнення, програма обстеження, лікування та профілактика. Шосте видання (перше здійснено у 2004 році, друге і третє – у 2005 році, четверте, п’яте – у 2012 році) зазнало істотних змін. Доповнена перша, п’ята, шоста, сьома та восьма глави. Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів- пульмонологів, терапевтів та сімейних лікарів.
 72. Регеда М.С., Регеда М.М., Фурдичко Л.О., Колішецька М.А., Мироненко С.І. Бронхіальна астма. Монографія. – Вид. п’яте, доп. та перер. – Львів, 2012. - C 147. У монографії узагальнені літературні дані та подані результати власних досліджень з проблеми бронхіальної астми. Розглянуто визначення, розповсюдженість, етіологія та фактори, які сприяють розвитку захворювання, патогенез, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, ускладнення та лікування різних форм бронхіальної астми, профілактика. П’яте видання (перше і друге були здійснені у 2004 р., третє у 2005 році і четверте у 2009 році) зазнало суттєвих змін. Доповнені та перероблені перша, друга, третя, шоста та восьма глави. Для терапевтів, пульмонологів, алергологів, профпатологів, сімейних лікарів, лікарів швидкої медичної допомоги.
 73. проф.Регеда М. С., проф.Федорів Я.-Р. М., доц.Гайдучок І Г., проф.Фрайт В. М., к.м.н. Філіпюк А. Л., Федорів О. Я., Регеда М.М. та ін. Діагностика та невідкладна медична допомога в клініці внутрішньої медицини / За редакцією проф. М.С.Регеди і проф. Я.-Р. М. Федоріва. - Львів, 2013. - 237 с. У книзі розглядаються питання, які стосуються діагностики, диференціальної діагностики та невідкладної медичної допомоги найбільше розповсюджених невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб. Видання призначене для лікарів, які займаються питаннями діагностики і лікування хвороб внутрішніх органів, лікарів-інтернів та студентів медичних ВНЗ.
 74. Регеда М.С. Плеврити. Монографія. Вид. третє, доп. та перер. – Львів: 2013. – c 129. У монографії узагальнені літературні дані з проблем плевриту. Подані анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, визначення, розповсюдженість, етіологія, патогенез, патанатомія, класифікація, клінічна картина, діагностика та диференціальна діагностика, лікування та профілактика плевриту. Третє видання зазнало суттєвих змін. Доповнені третя, четверта і восьма глави книги. Для терапевтів, пульмонологів, студентів медичних вузів.
 75. Регеда М.С., Бойчук Т.М., Бондаренко Ю.І., Регеда М.М. Запалення – типовий патологічний процес. Вид.друге, доп. та перер. – Львів, 2013. - 149 с. У монографії узагальнені сучасні літературні дані та результати власних досліджень з проблеми запалення. Висвітлено визначення, етіологію, класифікацію, патогенез, основні ознаки запалення, та його значення для організму. Описано етіологію та патогенез пневмонії. Перше видання здійснено у 2005 році. Друге видання зазнало суттєвих змін, доповнена четверта глава і написані нові шоста і сьома глави. Для студентів медичних вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації та лікарів – пульмонологів, терапевтів, хірургів, сімейних лікарів

 © 2008 Регеда Михайло Степанович ®